Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vzdelávanie žiakov prvého stupňa základných škôl opäť podporí televízne vyučovanie - Relácia školský klub

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Vzdelávanie žiakov prvého stupňa základných škôl opäť podporí televízne vyučovanie - Relácia školský klub

Zhoršená epidemiologická situácia viedla k nutnosti dočasne prerušiť prezenčné vyučovanie v základných školách aj na prvom stupni. Po prázdninách sa tak deti nevrátia do škôl, ale budú sa vzdelávať dištančne.
„Za účelom uľahčenia situácie deťom, učiteľom a rodičom a zabezpečenia prístupu ku vzdelávaniu najmä pre tie deti, ktoré nemajú prístup k online výučbe, Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pokračuje aj v roku 2021 vo vysielaní relácie Školský klub pre žiakov I. stupňa základných škôl.“, informuje Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.
Vysielanie začína od 11. januára na Dvojke. Bude prebiehať od pondelka do štvrtka vždy od 9:00 do 10:00. Rovnako ako na jeseň, aj teraz bude každý deň venovaný jednej vzdelávacej oblasti alebo predmetu. „V pondelok budú „televízni učitelia“ učiť slovenský jazyk a literatúru, v utorok sa budú venovať obsahu zo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, v stredu sa bude vyučovať matematika a vo štvrtok prírodovedné predmety“, približuje obsah vysielania Adriana Šišková, koordinátorka relácie zo Štátneho pedagogického ústavu.
Obsah odvysielaných relácií je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a vzdelávacími štandardmi a je schválenými aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Veľmi oceňujem, že sa podarilo opäť naštartovať spoluprácu s RTVS a ďalšími partnermi relácie Školský klub. Spolu s projektom EDU TV je to jeden zo spôsobov, ako chceme žiakom pomôcť v období, kým sa nepodarí epidemiologickú situáciu stabilizovať a vrátiť sa do škôl,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.
Televízne relácie môžu deti sledovať aj z archívu RTVS alebo na stránke: https://ucimenadialku.sk/skolsky-klub
„Ku každej relácií sú vytvorené pracovné listy, ktoré môžu deťom vytlačiť ich rodičia. Škola ich zase môže distribuovať tým deťom, ktoré nemajú doma potrebné technické vybavenie. Pracovné listy sú zverejňované aj v rómskom a maďarskom jazyku, aby sme podporili vzdelávanie všetkých detí,“ hovorí Hapalová. Každá relácia je zároveň tlmočená do posunkového jazyka pre nepočujúcich.
„Náš televízny program Školského klubu dávame do pozornosti aj školám, ktoré realizujú online výučbu. Učitelia ich môžu rovnako využiť a zakomponovať do dištančného vzdelávania svojich žiakov“, dopĺňa Šišková.  
Relácia ponúka interaktívnu komunikáciu s detským divákom počas celého vysielania, ale aj prostredníctvom tzv. výzvy, ktorú zadávajú v každej relácii televízni učitelia. Deti môžu na výzvy reagovať zaslaním odpovedí, ale aj nápadov a fotografií na adresu: skolskyklub@ucimenadialku.sk. Rodičia tiež môžu vypracované výzvy svojich detí zavesiť na FB stránku Školského klubu. „Tešíme sa na vypracované výzvy od detí, ako aj na spätnú väzbu, zaslané reakcie a podnety učiteľov, rodičov či žiakov. Budú dôležitým podnetom pre tvorbu obsahu ďalších častí Školského klubu,“ uzatvára Hapalová.

Štátny pedagogický ústav je priamo riadenou rozpočtovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Jeho poslaním je plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečovanie odborného a metodického riadenia základných a stredných škôl a školských zariadení a úloh uložených zriaďovateľom.


ŠPÚ momentálne vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje realizuje v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom Národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS), ktorého súčasťou je aj administrácia portálu ucimenadialku.sk a relácia Školský klub.
www.esf.gov.sk, www.minedu.sk

Kontakt pre médiá:
Katarína Obuchová, katarina.obuchova@statpedu.sk, 0903 029 894

Fotografie (autor: ŠPÚ):

Jedno vysielanie v roku 2020 bolo venované Slovenskej republike, jej vzniku, histórii, ako aj úlohe prezidenta. Pri tejto príležitosti privítala malých žiakov v Prezidentskom paláci pani prezidentka Zuzana Čaputová.


Z natáčania relácie – televízne učiteľky v štúdiu

PDF verzia na stiahnutie