Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Rozvíjanie nadpredmetovej hodnotovej výchovy na školách

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Rozvíjanie nadpredmetovej hodnotovej výchovy na školách

Výchova k hodnotám, či rozhovory o etickom správaní sa na mnohých školách netýkajú iba výučby na hodinách povinne voliteľných alternatívnych predmetov etická výchova/náboženská výchova/náboženstvo. Štátny pedagogický ústav (ďalej „ŠPÚ“) s Nadáciou Zastavme korupciu (ďalej „NZK“) majú vedomosť, že na Slovensku existujú školy, v ktorých sa učiteľský zbor, žiaci a žiačky môžu pri morálnej alebo etickej dileme oprieť o etický kódex alebo hodnotový manifest školy, v ktorých realizujú nadpredmetové hodnotové vzdelávanie v celoškolských aktivitách a projektoch. Práve ich skúsenosti a nápady môžu pomôcť aj pri tvorbe metodiky pre triednych učiteľov pri pripravovanom nadpredmetnom hodnotovom vzdelávaní.

Ako to prebieha?
ŠPÚ s NZK pripravili spoločnú výzvu a dotazník. Oba dokumenty sa v týchto dňoch distribuujú na školy, aj na organizácie, ktoré spolupracujú so školami, predmetovým komisiám VO Človek a hodnoty a VO Človek a spoločnosť.
Dotazník slúži na zber informácií a inšpirácií dobrých príkladov v oblasti nadpredmetovej hodnotovej výchovy na školách, t.j. skúseností ako konkrétne školy a organizácie spolupracujúce so školami realizujú rôzne projekty, programy, aktivity, ako rozvíjajú hodnotové a občianske kompetencie (nielen) žiakov a (nielen) v rámci vyučovacích povinne voliteľných alternatívnych predmetov: etická výchova/náboženská výchova/náboženstvo (vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty).

Príklady dobrej praxe pomôžu aj vám
Zozbierané príklady dobrej praxe škôl z nadpredmetovej hodnotovej výchovy bude ŠPÚ vyhodnocovať spolu s NZK.
Využitie získaných dát bude nápomocné:

  • na webovej stránke ŠPÚ ako inšpirácia pre všetky školy, ktoré chcú zlepšovať hodnotovú úroveň svojej školy, ale nevedia ako,
  • pre ŠPÚ pri tvorbe nových vzdelávacích štandardov v podobe cenných informácií a impulzov.

Príklady dobrej praxe v oblasti nadpredmetovej hodnotovej výchovy plánuje ŠPÚ s NZK mapovať aj v okolitých európskych krajinách.

Prihláste sa
Pokiaľ máte na vašej škole projekt, ktorý už nejakou formou realizuje nadpredmetové hodnotové vzdelávanie, budeme radi, ak nám o ňom dáte vedieť. Môžete vyplniť tento dotazník alebo kontaktovať PhDr. Dášu Vargovú, CSc. zo Štátneho pedagogického ústavu na dasa.vargova@statpedu.sk, prípadne Zuzanu Vasičákovú Očenášovú z Nadácie Zastavme korupciu e-mailom na vocenasova@zastavmekorupciu.sk

oslovovací list pre školy.pdf