Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Podpora multilingválnych tried

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Podpora multilingválnych tried

Seminár bol uskutočnený ako iniciatíva na základe dohody o spolupráci v oblasti inovačných metodík a hodnotenia jazykového vzdelávania medzi Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej len ECML) a Európskou komisiou a na základe grantovej zmluve medzi ECML a Štátnym pedagogickým ústavom. V roku 2020 je iniciatíva realizovaná v ôsmich krajinách: Arménsko, Dánsko, Grécko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko.

Seminár na Slovensku bol zameraný na tému výučby v multilingválnom prostredí a podporu jazykovej výučby žiakov-cudzincov a to najmä na nasledovné témy: multilingvizmus a plurilingvizmus, plurilingválne prístupy v jazykovej výučbe, prínos multilingvizmu naprieč kurikulom, rozvoj kompetencií pri podpore rozvoja druhého jazyka naprieč všetkými vyučovacími predmetmi, celoškolský prístup k multilingvizmu a pluriligvizmu. Seminár bol facilitovaný expertmi Rady Európy: profesor Terry Lamb z University of Westminster, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a emeritná profesorka Mercedes Bernaus, univerzita v Barcelone, Španielsko.

Bližšie informácie o seminári Podpora multilingválnych tried sú dostupné na: https://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavacie-aktivity/podpora-multilingvalnych-tried/

              
                                                                                        www.ecml.at/ec-cooperation