Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Webinár k vzdelávaniu detí cudzincov a žiakov dlhodobo žijúcich v zahraničí

Ako učiť žiakov, na ktorých sa vzťahuje osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky? Aké procesy sa vzťahujú na ich prijímanie a začleňovanie do vzdelávacieho procesu? Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pre Vás pripravil ďalší náučný webinár. Tentokrát na tému vzdelávania detí cudzincov a žiakov dlhodobo žijúcich v zahraničí. Webinár je zameraný na vysvetlenie základých pojmov a legislatívne východiská problematiky, ktoré majú priamy vplyv na vzdelávanie detí cudzincov a žiakov dlhodobo žijúcich v zahraničí. Webinár sa uskutočnil 27.8.2020 a bolo potrebné sa naň prihlásiť. Za ŠPÚ k danej problematike vyjadrovala Janka Píšová.

Záznam webinára nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=GxvZZAYG9i4