Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

K príprave implementácie CAF vo fáze externej spätnej väzby a zlepšovania sa v ŠPÚ konalo celodenné školenie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


K príprave implementácie CAF vo fáze externej spätnej väzby a zlepšovania sa v ŠPÚ konalo celodenné školenie

V úvode školenia členovia s metodikom CAF tímu zrekapitulovali udalosti od schválenia Akčného plánu zlepšovania počas fázy zlepšovania. Následne sa oboznámili s podstatou, cieľmi a princípmi Expternej spätnej väzby modelu CAF. Školiteľ Albert Németh podrobne, vrátanie využitia videoprezenácie, predstavil aj piliere ESV a dotazníky spolu s metodikou bodového hodnotenia. Členovia CAF tímu si prakticky vyskúšali prácu na  opise implementácie modelu CAF a oboznámili sa s technikou hodnotenia dotazníkov k pilierom 1 až 3. Pred záverečnou diskusiou prišiel na rad aj popis priebehu hodnotenia Externej spätnej väzby.  

Model CAF hlási k základným princípom výnimočnosti - orientácii na výsledky, zameraniu na občana/zákazníka, vodcovstvu a stálosti cieľov, manažérstvu podľa procesov a faktov, zapojeniu sa zamestnancov, trvalému zlepšovaniu a inovácii, vzájomne výhodným  a prospešným partnerstvám a spoločenskej zodpovednosti. Zameranie sa na tieto princípy je ďalším dôležitým aspektom Externej spätnej väzby modelu CAF. Táto spätná väzba sa týka nielen procesu samohodnotenia, ale tiež ďalšej cesty, ktorú si organizácia zvolí, aby dosiahla dlhodobú výnimočnosť a je založená na princípoch výnimočnosti.

Cieľom Externej spätnej väzby modelu CAF je podporiť kvalitu implementácie modelu CAF a jeho dopadu na organizáciu.  Zároveň zistiť, či organizácia zavádza hodnoty TQM ako výsledok implementácie modelu CAF. Tretím cieľom je podpora a oživenie entuziazmu pre trvalé zlepšovanie v organizácii. Štvrtým cieľom je propagovanie hodnotenia kolegami a bench learning, piatym ocenenie organizácií, ktoré začali svoju cestu trvalého zlepšovania, aby dosiahli výnimočnosť efektívnym spôsobom bez posudzovania toho, akú úroveň výnimočnosti dosiahli. No a šiestym cieľom je podpora zapájania používateľov modelu CAF do úrovní výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM ® Levels of Excellence).

Plnenie Akčného plánu zlepšovania v ŠPÚ je naplánované do konca júna 2021.