Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


18.06.2020

Zapojenie sa do prieskumu Rady Európy v oblasti digitálneho občianstva

Rada Európy realizuje prieskum zameraný na digitálne občianstvo, využívanie digitálnych technológií a správanie sa detí a žiakov v digitálnom prostredí. Krátky prieskum (10 – 15 minút) je určený najmä pre rodičov.

Bližšie informácie a dotazník sú dostupné v anglickom jazyku na: https://www.surveymonkey.com/r/VMBG8LJ

Zozbierané dáta sú anonymné, použijú sa výlučne na výskumné účely a prácu Rady Európy pri príprave ďalších nástrojov v oblasti digitálneho občianstva.