Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


16.06.2020

Informácia k vyhodnoteniu 28. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Bližšie informácie sa dozviete v článku.

V súvislosti s 3. usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 9. marca 2020, ktoré v bode 4 ruší a zakazuje okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2019 o súťažiach, Vás chceme informovať, že slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom 28. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v Nových Zámkoch sa tento rok neuskutoční.

Mená autorov víťazných prác v jednotlivých súťažných kategóriách a ďalšie informácie budú zverejnené na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavuMinisterstva kultúry Slovenskej republiky.