Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Metodické odporúčanie k obsahu výchovy a vzdelávania po obnovení vyučovania od 1.6.2020 do konca školského roka 2019/2020

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Metodické odporúčanie k obsahu výchovy a vzdelávania po obnovení vyučovania od 1.6.2020 do konca školského roka 2019/2020

Metodické odporúčanie pripravil Štátny pedagogický ústav na základe množiacich sa otázok prichádzajúcich od učiteľov a ďalších pedagogických aj odborných zamestnancov škôl. Súviseli najmä s tým, ako zabezpečiť edukačný proces po obnovení vyučovania, na čo je potrebné dávať dôraz v rôznych podmienkach, ktoré sa menia od školy ku škole. Do školy totiž nastúpia žiaci, ktorí prídu z rozdielnych domácich pomerov, a teda aj s rozdielnou úrovňou vedomostí a zručností, niektorí s možnosťou prístupu na internet, iní zasa nie. Učitelia budú musieť riešiť aj ďalšiu špecifickú situáciu, keď sa v triede zídu žiaci z viacerých ročníkov.

Materiál, ktorý predkladáme, má preto charakter návodu a inšpirácií pre pedagogických aj odborných zamestnancov, ako pracovať počas júna 2020 v špecifických podmienkach meniacich sa od školy ku škole.

Metodické odporúčanie