Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


23.03.2020

Informácia k súťažiam Pekná maďarská reč a Poznaj slovenskú reč

V súvislosti s rastúcim rizikom šírenia koronavírusu COVID-19 a v zmysle 4. bodu 3. usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 9. marca 2020 sa rušia a zakazujú s okamžitou platnosťou „okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach“.

V zmysle vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme informovať, že sa rušia všetky postupové kolá a celoštátne kolo nasledujúcich súťaží, ktorých gestorom je Štátny pedagogický ústav:

Pekná maďarská reč

Poznaj slovenskú reč.