Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V ŠPÚ sa konala konferencia k ozdraveniu slovenskej populácie s výzvou pre cirkev, cirkevné školy a ľudí dobrej vôle

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


V ŠPÚ sa konala konferencia k ozdraveniu slovenskej populácie s výzvou pre cirkev, cirkevné školy a ľudí dobrej vôle

„Konferencia vytvorila priestor pre výmenu skúseností a načrtnutie aktivít v rámci projektu, ktorého ambíciou je byť mostom k modernizácii školskej, telesnej a športovej výchovy a jej aplikácii v špecifických podmienkach cirkevných škôl, centier voľného času, farských spoločenstiev a pastoračných centier. Je predpoklad, že jeho úspešná realizácia by mohla mať výrazný vplyv na transfer spomínaných benefitov pre celú populáciu,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý konferenciu otvoril.

Na konferencii odznela prednáška o stave slovenskej populácie v oblasti kondície, telesného, duševného a duchovného zdravia i príčiny rizika jej ohrozenia, stručné predstavenie projektu ozdravenia populácie, stanovisko Svätej stolice, Magna Charta – morálny projekt pre šport, kultúru a výchovu a ďalšie súvisiace dokumenty.

Účastníci konferencie dostali návody na možnosti inovovania telocviční, informácie o kompenzačných cvičeniach na odstránenie disbalancov a porúch pohybového aparátu a nechýbali ani príklady dobrej praxe pre organizovanie pohybových aktivít detí, mládeže a rodín a námety na cvičenie a pobyt v prírode.

Konferenciu uzavrela diskusia o návrhu ďalšieho postupu v rámci projektu v oblasti metodickej, organizačnej a materiálno-technickej.