Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Odborná komisia ŠPÚ pre primárne vzdelávanie rokovala o Systémovom modeli tvorby kurikulárnych dokumentov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Odborná komisia ŠPÚ pre primárne vzdelávanie rokovala o Systémovom modeli tvorby kurikulárnych dokumentov

„Štátny pedagogický ústav prikladá projektu Systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov veľký význam pre ďalší rozvoj vzdelávania žiakov na prvom aj druhom stupni základných škôl. Je preto dôležité pozorne počúvať názory, podnety a návrhy, aby nové kurikulárne dokumenty posunuli náš školský systém efektívne a významne dopredu,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

V ďalšej časti zasadania členovia odbornej komisie prerokovali žiadosť o záväzné metodické usmernenie od vydavateľstva AITEC. Vyjadrili sa k nezáväzným stanoviskám, vypracovanými odborníkmi z Pedagogickej fakulty UK a dospeli k dohode na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať danou problematikou hlbšie.  

Predsedníčka Odbornej komisie pre primárne vzdelávanie vyzvala členov na pripomienkovanie vzdelávacích štandardov a učebníc. Členovia komisie reagovali uznesením, aby návrhy na pripomienkovanie učebných štandardov boli predsedníčke zaslané do 14. februára 2020.

V diskusii sa hovorilo aj o pracovnom vyučovaní v predprimárnom vzdelávaní a 3. a 4. ročníku základnej školy. Komisia dospela k záveru, že je potrebné vytvoriť návrh nového obsahového štandardu pre 1. a 2. ročník základných škôl.