Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Pozvánka na seminár Podpora multilingválnych tried

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Pozvánka na seminár Podpora multilingválnych tried

Pracovným jazykom seminára je anglický jazyk.

Zameranie seminára

 • Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov a preklenutie priepasti medzi žiakmi-cudzincami a ostatnými žiakmi.
 • Podpora povedomia učiteľov o úlohe vyučovacieho jazyka, ktorý vedie k úspešnému vzdelávaniu všetkých žiakov.
 • Podpora pozitívneho vzťahu k jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.
 • Zlepšenie kvality výučby jazykov a podpora rozvoja plurilingválnych kompetencií všetkých žiakov vychádzajúc z jazykovej a kultúrnej rozmanitosti žiakov so zameraním na: 
  • kompetencie a možnosti žiakov-cudzincov; 
  • podporu vyučovacieho jazyka v multilingválnom prostredí;
  • formatívne hodnotenie jazykových kompetencií žiakov-cudzincov;
  • monitorovanie jazykového pokroku žiakov-cudzincov.
 • Efektívne nástroje výučby, metódy a prístupy pre podporu multilingválnych tried (výstupy projektov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy zamerané na praktické využitie a podporu multilingválnych tried).  
 • Diskusia a príklady dobrej praxe pre učenie sa a vyučovanie v multilingválnom prostredí.

Účastníci

Seminár je určený pre učiteľov vyučovacieho jazyka (učitelia slovenského jazyka a literatúry, učitelia jazyka národnostnej menšiny), učiteľov cudzích jazykov, prípadne odborných pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou vzdelávania žiakov-cudzincov. Seminára sa môže zúčastniť viacero učiteľov z jednej školy. Počet miest je obmedzený. 

Účasť na seminári je bezplatná. Cestovné náklady, ubytovanie a stravovanie počas trvania seminára  sú účastníkovi hradené na základe grantovej zmluvy medzi Radou Európy a Štátnym pedagogickým ústavom. Informačný leták s praktickými informáciami je dostupný tu

V prípade záujmu pošlite vyplnený prihlasovací formulár v elektronickej forme na adresu: denisa.duranova@statpedu.sk najneskôr do 28. februára 2020 (vrátane). Vybraným záujemcom bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na seminári do 4. marca 2020 a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Prihlasovací formulár je dostupný tu.

Kontakt
PhDr. Denisa Ďuranová
denisa.duranova@statpedu.sk

Initiative carried out within the framework of the Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning cooperation agreement between the European Centre for Modern Languages and the European Commission. 
www.ecml.at/ec-cooperation