Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prisľúbil záštitu nad medzinárodnou konferenciou k 300.výročiu narodenia Maximiliána Hella

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prisľúbil záštitu nad medzinárodnou konferenciou k 300.výročiu narodenia Maximiliána Hella

Základná škola a materská škola sa zameriavajú aj na vzdelávanie žiakov v témach klimatických zmien a reálneho vnímania prírodného prostredia. Okrem základného vzdelania poskytuje žiakom aj prvý ozajstný styk so samotnou prírodou, pretože vyučovanie je vo veľkej miere situované priamo v lesnom prostredí. Vzdelávanie žiakov sa orientuje primárne na lesnícke vzdelanie, ktoré je úzko prepojené s ochranou prírody.

 „Táto škola je skutočne jedinečná svojím zameraním, ktoré deti nielen výrazne motivuje, ale zároveň ich učí, aké je dôležité vážiť si prírodu, ako pomôcť predchádzať negatívnym klimatickým zmenám. Zážitkovým spôsobom takto vedie deti k zodpovednosti, vzájomnému rešpektu, pokore, tolerancii a trpezlivosti. Považujem za svoju povinnosť takýto typ školy podporiť aj osobne, v zastúpení takej vzdelávacej inštitúcie, ako je Štátny pedagogický ústav,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk na pracovnom rokovaní s riaditeľom ZŠ s MŠ Maximiliána Hella Štiavnické Bane Pavlom Michalom.

Pre deti z materskej školy a žiakov zo základnej školy sa navštevovanie školy prázdninami nekončí. Deti predprimárneho vzdelávania majú možnosť pozorovať výcvik dravcov, starať sa o ne i o koníky, ktoré škola vlastní. Starší žiaci sa už môžu zapojiť aj do samotného výcviku dravcov. Škola ich vlastní spolu šesťdesiat (napríklad aj orliaka bielohlavého – viď fotografie). Škola v rámci viacerých projektov dlhodobo realizuje napríklad programy na záchranu kriticky ohrozeného dravca sokola rároha, orliaka bielohlavého a bielokrídleho, realizuje odchov orla stepného, výra skalného a ďalších dravcov. 

Pri základnej škole je zriadený krúžok mladých sokoliarov, ktorý svoju činnosť prezentuje na celoslovenských a zahraničných súťažiach. Riaditeľ ŠPÚ prisľúbil záštitu aj nad medzinárodnou sokoliarskou súťažou, ktorej vyhodnotenie sa uskutoční koncom januára tohto roka. 

ŠPÚ taktiež zverejní na svojom webovom portáli osnovy voliteľného predmetu Sokoliarstvo, ktorý budú môcť predstaviť zástupcovia ZŠ s MŠ Maximiliána Hella ako príklad dobrej praxe aj na seminári s enviro tematikou, ktorý ŠPÚ zorganizuje v tomto kalendárnom roku.