Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Implementácia modelu CAF v Štátnom pedagogickom ústave prebieha úspešne

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Implementácia modelu CAF v Štátnom pedagogickom ústave prebieha úspešne

„Môžeme teda konštatovať, že v súčinnosti s plánom implementácie Štátny pedagogický ústav úspešne zvládol prvé dve fázy implementácie modelu CAF. Prebehla príprava implementácie modelu CAF a takisto celý proces samohodnotenia organizácie v jednotlivých kritériách, ktoré boli zamerané na vodcovstvo, stratégiu a plánovanie úradu, zamestnancov, partnerstvá a zdroje, procesy a kritériá zamerané na výsledky, výsledky orientované na občana – zákazníka, výsledky vo vzťahu k zamestnancom a na výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti ako kľúčovým výsledkom výkonnosti. Ešte však nie sme na konci procesu modernizácie riadenia a manažovania našej inštitúcie. Vstupujeme do fázy zlepšovania, ktorá by nás mala posunúť o výrazný krok dopredu,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk po oficiálnom oznámení výsledkov procesu samohodnotenia najstaršej vedecko-výskumnej inštitúcie v oblasti školstva na Slovensku.

Do národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, ktorý realizuje ÚNMS SR s cieľom zvýšiť efektivitu riadenia organizácií verejnej správy, sa ŠPÚ prihlásil začiatkom tohto roka. Proces prípravy implementácie sa začal v máji tohto roka vymenovaním pracovnej skupiny, vlastného CAF tímu. CAf tím ŠPÚ tvorí 11 členov, zamestnancov z rôznych oddelení ŠPÚ vrátane riaditeľa a námestníkov inštitúcie. Samohodnotiacu správu vypracovali členovia CAF tímu do konca septembra. Začiatkom októbra prešla správa procesom posudzovania v internom prostredí. Prvé dve fázy realizácie národného projektu, ktoré sa začali vstupnými školeniami odborníka zabezpečeného Úradom metrológie, normalizácie a skúšobníctva (ÚNMS) SR, ukončilo posúdenie samohodnotenia troma externými posudzovateľmi priamo v Štátnom pedagogickom ústave 21. novembra 2019. Atmosféra samotného posúdenia bola veľmi profesionálna, všetky otázky externých posudzovateľov aj členov CAF tímu si zúčastnení vydiskutovali a zodpovedali.

Do procesu implementácie modelu CAF sa podarilo zapojiť všetkých zamestnancov, ktorí si mali možnosť preštudovať samohodnotiacu správu a navrhnúť námet na zlepšenie vzhľadom na potreby ŠPÚ. Jednotlivé návrhy a nápady bude vedenie inštitúcie následne zvažovať a aplikovať pri tvorbe Akčného plánu zlepšovania ako ďalšieho dôležitého kroku v projekte.

V súčasnosti ŠPÚ prechádza do tretej fázy – procesu zlepšovania. Realizáciu národného projektu CAF ukončí externá spätná väzba ako štvrtá a záverečná fáza celého procesu, ktorá potrvá tri mesiace. Implementácia modelu CAF, ktorá prebieha v ŠPÚ od mája 2019, bude ukončená do konca júna 2020.

Príloha: Výber z hodnotenia samohodnotiacej správy ŠPÚ v rámci implementácie modelu CAF