Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Štátny pedagogický ústav a Úrad pre verejné obstarávanie budú spolupracovať  na zlepšení finančnej gramotnosti  školákov ako prevencie chudoby a segregácie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Štátny pedagogický ústav a Úrad pre verejné obstarávanie budú spolupracovať  na zlepšení finančnej gramotnosti  školákov ako prevencie chudoby a segregácie

„Svojím podpisom sme sa zaviazali, že obidve inštitúcie budú v záujme v rámci osvety a zvyšovania  finančnej gramotnosti obyvateľstva SR prioritne detí a mládeže, v prospech sociálnej inklúzie, prevencie chudoby a segregácie najviac ohrozených skupín obyvateľstva Slovenskej republiky vzájomne spolupracovať  prostredníctvom vzájomných konzultácii, odborných a koordinačných stretnutí, odborného posudzovania materiálov, príprave odborných materiálov a vzdelávacích obsahov, príprave preventívnych programov, lektorovaní, ako aj vzájomnej účasti v odborných komisiách zriadených zmluvnými stranami,“ zdôraznil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Odborná spolupráca sa bude týkať v prvom rade zabezpečovania vybraných aktivít národného projektu „Finančná gramotnosť ako súčasť kľúčových kompetencií žiakov“, aktualizácie Národného štandardu finančnej gramotnosti, kooperácie pri implementácii  finančnej politiky štátu do školskej praxe prostredníctvom nových vzdelávacích obsahov a vzdelávacích aktivít, participácie na tvorbe preventívnych odborných materiálov a edukačných obsahov k finančnej gramotnosti, prípravy edukačných materiálov a lektorovania vybraných tém k prevencii v kontexte finančnej gramotnosti ako aj kooperácie v predmetových a expertných skupinách.