Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Rokoval organizačný výbor pre prípravu konferencií Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Rokoval organizačný výbor pre prípravu konferencií Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti

 „Účastníci týchto pedagogicko-vedeckých konferencií, predovšetkým učitelia z celého Slovenska, si budú môcť vytvoriť ucelený obraz o stave a smerovaní spoločnosti očami odborníkov na históriu, štátoprávne a etické otázky, hospodárstvo, sociálne veci, zdravotníctvo a ďalšie oblasti celospoločenského významu. Očakávame, že autori vo svojich prednáškach budú reflektovať najmä aktuálne potreby súčasnosti,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Prednášky, ktoré budú na konferencii Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti prezentované, zverejnia organizátori v spoločnom zborníku.