Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Riaditeľ ŠPÚ odovzdal ocenenia za celoživotný prínos pre psychológiu a pedagogiku profesorom Damiánovi Kováčovi a Zdeňkovi Obdržálkovi

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Riaditeľ ŠPÚ odovzdal ocenenia za celoživotný prínos pre psychológiu a pedagogiku profesorom Damiánovi Kováčovi a Zdeňkovi Obdržálkovi

Dňa 3. augusta 2019 sa krásnych deväťdesiatich rokov prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc., najvýznamnejší žijúci slovenský psychológ, jedna zo zakladajúcich osobností psychológie na Slovensku.

„Profesor Damián Kováč svojou bohatou organizačnou činnosťou preukázal, že je možné budovať modernú psychológiu aj v tieni autoritatívnych metodológií. Doposiaľ publikoval doma i v zahraničí viac ako 18 odborných monografií, vyše 500 časopiseckých štúdií a článkov. Presadzuje koncepciu psychológie ako kľúčovej multiparadigmatickej vedy o človeku,“ priblížil osobnosť profesora Kováča riaditeľ ŠPÚ.

Profesor Zdeněk Obdržálek sa narodil 18. 4. 1929 v Tovačove v okrese Přerov. Svoju vedecko-pedagogickú kariéru si zdokonaľoval získaním mnohých titulov a hodností. Okrem odborných ohodnotení získal aj medaily za úspechy vo svojom odbore a v oblasti riadenia škôl, a to striebornú medailu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1985, Medailu Jána Amosa Komenského v roku 1989 a Zlatú medailu Pedagogickej fakulty UK v Bratislave v roku 1989.

„Tak ako doposiaľ vymenované ocenenia, tak aj to naše ocenenie Pedagogickej revue sme jubilantovi udelili za jeho vedecké a pedagogické pôsobenie, ktoré bolo značne široké, ale pritom dôsledné,“ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk, ktorý jubilantom do ďalšieho života zaželal veľa zdravia a tvorivej inšpirácie.