Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V ŠPÚ sa konal didaktický seminár k aktuálnym trendom vo výučbe dejepisu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


V ŠPÚ sa konal didaktický seminár k aktuálnym trendom vo výučbe dejepisu

Prvý blok seminára vyplnili teoreticky zamerané prednášky didaktičiek dejepisu z Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa zamerali na tému odborno-didaktických požiadaviek na súčasnú výučbu dejepisu, ako aj na spojitosti a rozličnosti vo vzťahu historická veda – dejepis. 

Druhý blok, ktorý pripravila a prezentovala didaktička dejepisu z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, nasmeroval účastníkov k využívaniu voľne v elektronickej forme dostupných metodických podnetov, uložených na českých a slovenských didaktických portáloch zameraných na dejepisné témy.

V treťom bloku prvej časti seminára priblížil zástupca Múzea holokaustu v Seredi jeden zo vzdelávacích programov múzea, ktorý je zameraný na detské obete holokaustu. Pedagógom vysvetlil špecifiká tohto pojmu a poskytol im rady, ako efektívne pristupovať k výučbe tém zameraných na holokaust a extrémizmus.

Prvú časť programu uzavrela interaktívna prednáška víťaza ankety Zlatý Amos z roku 2018, ktorý učí na ZŠ v Košiciach a zábavným spôsobom prezentoval za pomoci powerpointovej prezentácie svoje pedagogické skúsenosti a návody, ako dostať prvky animácie do výučby dejepisu, aby bol predmet pre žiakov atraktívny a pre učiteľa omnoho menej vyčerpávajúci.

Druhú časť seminára vyplnili paralelné workshopy, na ktorých didaktičky z Univerzity Komenského a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre poskytli pedagógom cenné námety, ako prakticky prejsť vo výučbe od jednoduchého transferu vedomostí k zážitkovému, interaktívnemu a tvorivému sprístupneniu poznatkov pri zapracovaní rozvíjania kľúčových kompetencií.

„Väčšina učiteľov hodnotila seminár pozitívne. V dotazníkoch, ktoré vyplnili na konci seminára, vyslovili želanie, aby sa podujatia tohto druhu konali častejšie. Je evidentné, že učitelia majú záujem o nové vízie ako aj o metodickú a didaktickú podporu, ktorú im ŠPÚ poskytuje. Preto budeme aj naďalej v týchto aktivitách intenzívne pokračovať v našej inštitúcii, a takisto spolupracovať na odborných podujatiach s inými organizáciami,“ prisľúbil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.