Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


28.10.2019

Pozvánka na konferenciu - Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme

S problematikou duševného vlastníctva sa stretávame v školách každý deň – týka sa to tak pedagógov, ako i žiakov. Informácie o tom ako a prečo ho viac podporovať a tiež ako ho chrániť a zakomponovať do vzdelávania ponúka medzinárodná konferencia Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme v dňoch 14. – 15. novembra 2019.

Konferencia je výsledkom spolupráce Štátneho pedagogického ústavu, Úradu priemyselného vlastníctva SR a Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO). S informáciami a skúsenosťami sa podelia experti so stredoeurópskeho regiónu a Balkánu.

Účastníci absolvujú aj praktické cvičenia a získajú prístup k vyučovacím materiálom.

Podujatie je určené pre učiteľov základných (primárne 2. stupeň) a stredných škôl.
Miesto konania: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, Banská Bystrica

Viac informácii, kontakty a termín na prihlásenie obsahuje priložená pozvánka a program.

Kontakt ŠPÚ: lubica.bizikova@statpedu.sk


Dokumenty:

Program konferencie

Pozvánka na konferenciu