Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

3. nadnárodné projektové stretnutie v rámci medzinárodného projektu Učme sa, ako sa učiť (LELE2)

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


3. nadnárodné projektové stretnutie v rámci medzinárodného projektu Učme sa, ako sa učiť (LELE2)

Hlavným cieľom pracovného stretnutia je vyhodnotenie realizovaných projektových aktivít a ich výstupov. Konkrétne ide o zbierku príkladov dobrej praxe, vzdelávací program pre učiteľov a  študijný materiál zameraný na tri oblasti - kritické myslenie, riešenie problémov a manažovanie vlastného procesu učenia sa ako aj vzdelávanie učiteľov stredných škôl, ktoré realizovali v jednotlivých krajinách multiplikátori vyškolení na intenzívnom tréningu v Bratislave.  

„Cieľom projektu LELE2 je zvyšovanie kompetencií žiakov stredných škôl v troch oblastiach: kritické myslenie, riešenie problémov a manažovanie vlastného procesu učenia sa.   Hlavným koordinátorom tohto medzinárodného projektu, do ktorého sa zapojilo Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Estónsko je Panónska univerzita so sídlom vo Veszpréme,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

 Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej Únie v rámci programu Erasmus+, schválený pod číslom 2018-1-HU01-047839.