Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Seminár o bilingválnych deťoch vo vzdelávacom centre Slovákov v Dubline bol poučný pre rodičov a inšpiratívny pre zástupcov rezortu školstva

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Seminár o bilingválnych deťoch vo vzdelávacom centre Slovákov v Dubline bol poučný pre rodičov a inšpiratívny pre zástupcov rezortu školstva

„Slovenských rodín žijúcich v západnej Európe pribudlo najmä po začlenení Slovenskej republiky do Európskej únie. Dnes sú to stovky rodín a tisíce slovenských detí, ktoré tu žijú. Je veľmi dôležité, aby tieto deti mali možnosť sa učiť po slovensky. Niekde im zabezpečujú vzdelávacie centrá, niekde školy a škôlky pri Slovenskej katolíckej misii. To im dáva šancu vrátiť sa na Slovensko, pokračovať tu  štúdiu, ba sa aj natrvalo vrátiť do domoviny ich rodičov. Jedným z takýchto vzdelávacích centier je aj to dublinské, ktoré už viac ako 10 rokov úspešne vedie riaditeľka Mária Pacherová. Potvrdzuje to aj úspešný a osožný odborný seminár, ktorý dal rodičom detí vyrastajúcich v bilingválnom prostredí odpovede na otázky týkajúce sa špecifík vo vývine reči bilingválneho dieťaťa,“ povedal vo svojom príhovore na pôde Mount Carmel secondary schol v Dubline riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Odborno-kultúrne podujatie pre Slovákov v hlavnom mesta Írska ukončilo vystúpenie slovenského detského divadelného súboru “Lurgančatá” zo Severného Írska.