Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

ŠPÚ v spolupráci s ďalšími inštitúciami zorganizuje pedagogicko-vedecké konferencie pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky a ďalších humanitných predmetov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


ŠPÚ v spolupráci s ďalšími inštitúciami zorganizuje pedagogicko-vedecké konferencie pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky a ďalších humanitných predmetov

Pedagogicko-vedecké konferencie pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky a ďalších humanitných predmetov sa uskutočnia vo februári v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove.

Prednášky, ktoré na konferencii Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti odznejú, budú zverejnené v spoločnom zborníku.

„Cieľom týchto odborných konferencií, na ktorých sa budú môcť zúčastniť učitelia z celého Slovenska, je priblíženie uceleného obrazu o stave spoločnosti očami odborníkov na históriu, štátoprávne a etické otázky, hospodárstvo, sociálne veci, zdravotníctvo a ďalšie oblasti celospoločenského významu. Očakávame, že autori vo svojich prednáškach budú reflektovať najmä aktuálne potreby súčasnosti,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk po pracovnom rokovaní so zástupcami inštitúcií, ktorí budú na príprave a realizácii konferencií participovať.