Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


05.09.2019

V ŠPÚ sa diskutovalo o budúcnosti súťaže „Medzníky druhej svetovej vojny“

„Medzníky druhej svetovej vojny“ – vedomostná súťaž pre základné školy, bola témou rokovania riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka a členov Predmetovej komisie ŠPÚ pre predmet dejepis s predsedom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov(SZPB) Pavlom Sečkárom a podpredsedom SZPB Norbertom Lackom. Obidve strany sa zhodli na potrebe tejto vedomostnej súťaže ako aj na zmenách, ktoré ju skvalitnia a taktiež urobia príťažlivejšou pre súťažiacich žiakov zo základných škôl (ZŠ)na Slovensku.

„Rokovanie bolo vecné a vzájomne ústretové. Dohodli sme sa, že v dohľadnom čase, za účelom skvalitnenia tejto vedomostnej súťaže pre žiakov základných škôl, vytvoríme spoločnú odbornú pracovnú skupinu SZPB a ŠPÚ,“ potvrdil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Vyhlasovateľom vedomostnej súťaže o udalostiach druhej svetovej vojny je už niekoľko rokov Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Celoslovenské kolo tohtoročnej súťaže, ktoré organizačne zabezpečilo a odborne zastrešilo Vzdelávacie centrum Múzea Slovenského  národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici, sa konalo v moderných priestoroch Vzdelávacieho centra Múzea SNP. Interaktívna forma, ktorú organizátori tentokrát zvolili, je podľa súťažiacich i učiteľov dôkazom, že aj vedomostné súťaže môžu prebiehať v inej než tradičnej podobe.
 

Výsledky tohto ročníka „Medzníkov druhej svetovej vojny“ ukázali, že najlepšie znalosti o 2. svetovej vojne majú žiaci zo ZŠ Levická vo Vrábľoch. Na druhom mieste skončili žiaci ZŠ dr. D. Fischera z Kežmarku a „bronzové medaily“ získal tím zo ZŠ Štefánikova z Galanty.