Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk ocenil bilingválne vzdelávanie na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk ocenil bilingválne vzdelávanie na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

„Gymnázium v európskej tradícii ako gymnasion zušľachťovalo najmä dušu. Projekt bilingválneho slovensko-čínskeho gymnázia je takýmto dialógom. Je dialógom kultúr a diskurzom poznania. Navyše, znalosť čínštiny je jednoznačne konkurenčnou výhodou. Vo Francúzsku a vo Veľkej Británii existujú stovky stredných škôl, ktoré vyučujú čínštinu ako druhý vyučovací jazyk, vo svete zaznamenávame neustály rast obchodnej, ekonomickej, vzdelávacej a kultúrnej  spolupráce s Čínou,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Bilingválne slovensko-čínske štúdium na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, ktoré je ojedinelým projektom v rámci strednej Európy, absolvuje každý rok počas päťročného štúdia 30 študentov s prognózou uplatnenia sa na trhu práce na Slovensku, ale najmä v zahraničí. Žiaci ukončia štúdium na úrovni C1 z čínskeho jazyka.   V čínskom jazyku študujú matematiku, chémiu, biológiu, fyziku, geografiu, telesnú a športovú výchovu. Paralelne s výučbou v čínskom jazyku sa predmet vyučuje aj v slovenskom jazyku, takže dochádza k funkčnému prepojeniu najmä odbornej terminológie potrebnej pre ďalšie štúdium na vysokých školách.