Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

ŠPÚ a Artfórum 21 ocenili víťazov celoslovenskej súťaže Dejiny sebavedomia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


ŠPÚ a Artfórum 21 ocenili víťazov celoslovenskej súťaže Dejiny sebavedomia

„Obhajovať, chrániť a rozvíjať súčasnosť znamená rešpektovať minulosť. Obracať sa do vlastnej minulosti nie je spiatočnícke, je to prejav úcty k predkom, a tá je stavebným kameňom sebavedomia. Dôkazom toho je aj súťaž Dejiny sebavedomia, ktorej cieľom bolo zapojiť žiakov do hľadania významných osobností a dejinných udalostí spojených s ich bezprostredným okolím, teda nielen pripomenúť si inšpiratívne hodnoty, ale prebudiť v nich aj radosť z objavovania,“ podčiarkol význam súťaže riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Pozornosť účastníkov súťaže jej organizátori upriamili predovšetkým na priblíženie spoločensky menej známych osobností, na rozličné udalosti z regiónov Slovenska a to s dôrazom na zvolený teritoriálny princíp výberu, čo eliminovalo prípadné problémy s národnosťou jednotlivých osobností, či už v politickom alebo etnickom slova zmysle.

Odborná porota brala do úvahy nielen zručnosť a šikovnosť v kreslení, maľovaní, písaní alebo hereckom stvárnení, ale najmä zážitkovo-estetické napĺňanie vytvorených diel. Ako odznelo na slávnostnom vyhodnotení, žiaci, pedagógovia, rodičia, a organizátori, podieľajúci sa na príprave, propagácii a realizácii súťaže Dejiny sebavedomia, vytvorili jedinečnú príležitosť pre každého účastníka, ktorý mohol svojou kreativitou prispieť k originálnemu priebehu súťaže a zároveň prejaviť svoj osobný talent.

Do hľadania a nájdenia aj nových, doposiaľ neobjavených osobností, ktoré sa zaslúžili aj o celosvetové vynálezy či iné prvenstvá, sa zapojili žiaci z celého Slovenska. Najväčšie zastúpenie mali práce z Prešovského kraja.

„Súťaž bola určená pre trinásť- až pätnásťročných žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a základných umeleckých škôl. Do troch kategórií súťaže – literárnej, výtvarnej a audiovizuálnej, sa mohli zapojiť jednotlivci alebo triedne kolektívy jednotlivých ročníkov škôl. Súťažilo sa v dvoch úrovniach – v krajskom a celoštátnom kole. Najpočetnejšie bola zastúpená kategória výtvarných prác. Každú kategóriu vyhodnocovala odborná porota zložená z predsedu poroty a dvoch členov poroty. Z najlepších žiackych prác zostavil Štátny pedagogický ústav zborník s rovnomenným názvom Dejiny sebavedomia, ktorý je pokračovaním publikácie Dejiny sebavedomia – Diplomati bez pasu,“ uviedla Jana Píšová, ktorá pri organizovaní súťaže zastupovala Štátny pedagogický ústav.

Autori a realizátori súťaže veria, že zborník sa stane inšpiráciou k ďalším bádateľským možnostiam a perspektívam žiakov a ich učiteľov aj v budúcnosti.