Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V ŠPÚ sa konal seminár pre učiteľov základných škôl k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


V ŠPÚ sa konal seminár pre učiteľov základných škôl k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc

„Jednou z úloh Štátneho pedagogického ústavu, ktorá vyplýva z návrhu systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie, schváleného ministerkou školstva Martinou Lubyovou , je podrobiť učebnice dôkladnej analýze z pohľadu pokrytia ich obsahu ŠVP a získať spätnú väzbu od pedagogickej verejnosti na celkovú koncepciu a kvalitu spracovania učebníc. Semináre pre učiteľov, ktoré ŠPÚ organizuje, sú jedným z dôležitých prostriedkov, ako dospieť k poznaniu reálnej situácie v tejto oblasti,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

V priebehu tohto kalendárneho roka budú realizovať semináre aj pre učiteľov z ďalších samosprávnych krajov.  O ich termíne bude ŠPÚ včas informovať na svojej webovej stránke.