Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Na konferencii o vzdelávaní v gescii OECD vo Vancouvri zastupoval slovenský rezort školstva Štátny pedagogický ústav

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Na konferencii o vzdelávaní v gescii OECD vo Vancouvri zastupoval slovenský rezort školstva Štátny pedagogický ústav

Na medzinárodnom podujatí OECD v kanadskom meste Vancouver, nad ktorým prevzala záštitu vláda hostiteľskej provincie Britská Columbia, rezonovali predovšetkým otázky súvisiace s budúcnosťou reformy obsahu vzdelávania v krajinách, ktoré sú zastúpené v OECD. Nechýbali ani témy zamerané na analýzu dokumentov kurikula matematiky, literatúry, ale ani predstavy o napĺňaní harmonogramu implementácie Učebného kompasu OECD 2030 v jednotlivých krajinách. Medzi prednášajúcimi nechýbali zástupcovia vlád jednotlivých krajín, odborníci zo vzdelávacích a výskumných inštitúcií, stavovských organizácií, zástupcovia študentov i vedúci pracovníci OECD.

Prezentácie, workshopy, analýzy výskumov vzdelávacích systémov realizovaných najmä v hostiteľskej krajine, vízie a návrhy konkrétneho postupu pri zmene vo vzdelávaní a zručnostiach žiakov, ktorá by sa podľa navrhovaného harmonogramu OECD mala ukončiť  do roku 2030, smerovali k vytvoreniu spoločnej správy v siedmich oblastiach vzdelávania: Preťaženie obsahu vzdelávania, Správne načasovanie inovácie obsahu vzdelávania v kontexte budúcich potrieb spoločnosti, Flexibilnosť a autonómnosť kurikula, Zabezpečenie rovnosti v procese obnovy kurikula, Zavádzanie hodnôt do kurikula, Naplánovanie efektívnej implementácie kurikúl a výrazný pokrok v zbere dát v krajinách spolupracujúcich s OECD. Správu OECD predstaví na najbližšom 10. stretnutí neformálnej pracovnej skupiny Výboru OECD pre politiku vzdelávania a vzdelávacích zručností, ktoré sa bude konať na jeseň tohto roka v Južnej Kórii.

„Medzinárodná konferencia OECD Vzdelávanie 2030 potvrdila význam projektu OECD, ktorý sa zameriava na koncepciu rozvíjania nástrojov pre vyučovanie na všetkých typoch škôl v spolupráci so stakeholdermi, teda tvorcami vzdelávacích politík, ministerstvami s rozhodujúcimi právomocami, pedagogickou verejnosťou, študentami a mimovládnymi vzdelávacími organizáciami a na medzinárodnú komparatívnu analýzu inovovaného obsahu vzdelávania. Tieto aktivity OECD smerujú k zvyšovaniu kvality vzdelávania a zabezpečeniu rovnakého prístupu k vzdelávaniu,“ uviedol námestník riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Jozef Facuna.