Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V Dolnom Kubíne odovzdávali ocenenia učiteľom a pedagogickým zamestnancom za účasti ŠPÚ

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


V Dolnom Kubíne odovzdávali ocenenia učiteľom a pedagogickým zamestnancom za účasti ŠPÚ

„Podujatia, na ktorých preukážeme verejne vďačnosť učiteľom a pedagogickým zamestnancom za ich dlhoročnú statočnú prácu pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže je zadosťučinením za ich obetavosť  a starostlivosť o mladú generáciu. Je to určite aj povzbudenie a motivácia pre pokračovanie v tejto činnosti aj do budúcnosti aj pre tých učiteľov a zamestnancov škôl, ktorí tu dnes neboli ocenení. Som preto presvedčený, že ani na takúto formu ocenenia učiteľov a nepedagogických zamestnancov škôl nesmieme zabúdať,“  podčiarkol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk. 

Ocenenia za dlhoročnú, obetavú, kreatívnu či inovatívnu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese si odniesli učitelia a pedagogickí zamestnanci materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl, stredných škôl a gymnázií ako aj Centra voľného času zo Žilinského samosprávneho kraja.