Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

ŠPÚ a Francúzsky inštitút na Slovensku rozšíria spoluprácu v oblasti vzdelávania

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


ŠPÚ a Francúzsky inštitút na Slovensku rozšíria spoluprácu v oblasti vzdelávania

Francúzsky inštitút na Slovensku bude jedným z partnerov medzinárodnej konferencie, ktorú organizuje ŠPÚ v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, s podporou Spolkového ministerstva zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko. Hlavnou témou konferencie Viacjazyčnosť na Slovensku – Výzvy a perspektívy je podpora plurilingvizmu na Slovensku a výučby druhého cudzieho jazyka v základných školách. Preto súčasťou konferencie bude okrúhly stôl k problematike využitia cudzích jazykov v politickej, hospodárskej či komerčnej sfére.

„Francúzština bola a je jazykom diplomacie, kultúry aj umenia. A aj keď v súčasnosti prvým cudzím  jazykom na svete je angličtina, francúzsky jazyk naďalej zostáva oficiálnym jazykom mnohých medzinárodných inštitúcií od OSN cez EÚ či NATO až po olympijský výbor, ba dokonca je pracovným jazykom na Súdnom dvore Európskej únie. Preto je v našom spoločnom záujme, aby sme francúzskemu jazyku vrátili v našom školstve miesto, aké mu náležite patrí,“ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Štátny pedagogický ústav tiež poskytne v rámci spolupráce s Francúzskym inštitútom lektorov a vlastné priestory na vzdelávacie aktivity. Atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku Thibaut Triqueneaux prisľúbil pomoc pri zabezpečovaní učebníc francúzskeho jazyka s odporúčacou doložkou pre rôzne stupne vzdelávania.

„Potrebujeme učebnice s odporúčacou doložkou vo francúzskom jazyku pre všetky stupne vzdelávania, aby výber cudzieho jazyka nebolo diskriminovaný len preto, že školy nemajú akreditované učebnice a preto francúzštinu neponúkajú. Ak rátame s tým, že výber prvého cudzieho jazyka bude možný už od septembra tohto roka, potrebujeme aspoň jednu učebnicu s odporúčacou doložkou pre nižší stupeň primárneho vzdelávania, teda pre prvý stupeň základných škôl. Jednou z možností je motivovať frankofónne vydavateľstvá učebníc francúzskeho jazyka pre cudzincov, aby dali akreditovať svoje učebnice na Slovensku,“ uzavrel riaditeľ ŠPÚ.

Otvorenie spoločného projektu inovačného kontinuálneho vzdelávacieho programu pre učiteľov francúzskeho jazyka „Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka na základných a stredných školách“ v roku 2017, ktoré už druhý rok úspešne pokračuje, prispelo k rozšíreniu záujmu o tento cudzí jazyk v základných a stredných školách i o jeho štúdium na vysokých školách na Slovensku. Program vzdelávania je akreditovaný do konca roku 2022, čo umožňuje jeho periodické opakovanie. Štúdium inovačného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzskeho jazyka všetkých typov a stupňov škôl je realizované kombinovanou formou dištančného a prezenčného štúdia. Veľmi silným motívom sú kredity, ktoré učitelia získajú po absolvovaní vzdelávania. Po úspešnom ukončení štúdia je absolventom priznaných 25 kreditov.