Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a veľvyslanec SRN Joachim Bleicker podpísali zmluvu o finančnej podpore konferencie na podporu viacjazyčnosti

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a veľvyslanec SRN Joachim Bleicker podpísali zmluvu o finančnej podpore konferencie na podporu viacjazyčnosti

„V ŠPÚ sme pripravili projekt vzájomnej spolupráce s veľvyslanectvom v Bratislave, ktorého obsahom je podpora nemčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku. Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku pán Joachim Bleicker sa s projektom stotožnil a zabezpečil financovanie medzinárodnej konferencie na podporu viacjazyčnosti z rozpočtu Spolkového ministerstva zahraničných vecí Nemecka,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Konferencia, ktorú pripravuje Štátny pedagogický ústav, je určená pre riaditeľov základných a stredných škôl, ďalších členov vedenia školy,  učiteľov cudzích jazykov v základných a stredných školách, CLIL učiteľov, učiteľov škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a škôl s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, učiteľov jazykových škôl  ako aj  iných odborníkov, ktorí sa zaoberajú jazykovým vzdelávaním.

„Cieľom konferencie je vytvoriť platformu pre výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe a diskusiu na tému súčasného vývoja v oblasti jazykového vzdelávania na Slovensku a prezentovať výsledky experimentálneho overovania metodiky CLIL v nižšom strednom vzdelávaní so zámerom podporiť vyučovanie cudzích jazykov a jazykov národnostných menšín v základných a stredných školách,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ.

Medzinárodné vzdelávacie podujatie sa bude primárne venovať piatim témam:  inováciám v jazykovom vzdelávaní v základnej škole a strednej škole, metóde CLIL vo vzdelávaní cudzích jazykov a jazykov národnostných menšín, inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu, bilingválnemu vzdelávaniu a rozvoju plurilingvizmu a zvyšovaniu profesijných kompetencií učiteľov cudzích jazykov a národnostných jazykov. Pracovných jazykov na konferencii bude desať -  angličtina, čeština, francúzština, nemčina, maďarčina, rómčina, ruština, slovenčina španielčina a taliančina.

Medzinárodnú konferenciu finančne podporí Spolkové ministerstvo zahraničných vecí SRN.