Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Slovenské deti žijúce v Írsku vytvorili „narodeninovú“ pohľadnicu pre riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Slovenské deti žijúce v Írsku vytvorili „narodeninovú“ pohľadnicu pre riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

„Musím sa priznať, že ma to veľmi milo potešilo a povzbudilo, aby sme v aktivitách pre Slovákov žijúcich v zahraničí pokračovali intenzívne aj naďalej,“ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku v Dubline, ktoré oslávi tento rok svoje 12. narodeniny, spolu s jeho pobočkou v Corku, navštevujú pravidelne desiatky detí  Slovákov žijúcich v Írsku. Učia sa tam predovšetkým slovenský jazyk, aby nestratili kontakt s materinskou rečou. Ich učiteľmi sú Slováci, ktorí nadobudli pedagogickú prax na Slovensku. Vyučovanie vo vzdelávacom centre je zabezpečené dve soboty v mesiaci, pričom niektoré deti cestujú do centier aj štyri hodiny. Vzdelávajú sa tu od materskej školy až po prípravu na maturitné skúšky, pretože Írsko umožňuje maturovať zo všetkých jazykov Európskej únie. Túto možnosť využíva veľa mladých ľudí. Maturita zo slovenského jazyka je pre nich dôležitá aj preto, že mnohí z nich chcú študovať na slovenských vysokých školách.

Okrem Írska ŠPÚ spolupracuje aj so zástupcami ďalších vzdelávacích centier v Európe i v zámorí. Týka sa to viacerých oblastí, či už to sú vzdelávacie štandardy alebo tvorba učebníc, potrebných pre výučbu vo vzdelávacích centrách.  Aktuálne úlohy sa operatívne riešia v spoločnej pracovnej komisii ŠPÚ pre Slovákov žijúcich v Európe aj v zámorí, ktorá po prvý raz zasadala v Bratislave pri príležitosti 70. výročia vzniku Štátneho pedagogického ústavu.