Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

High-level Konferencia o boji proti antisemitizmu v regióne OBSE aj za účasti ŠPÚ

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


High-level Konferencia o boji proti antisemitizmu v regióne OBSE aj za účasti ŠPÚ

„ŠPÚ je spoluzodpovedný za to, aby sa školstvo na Slovensku rozvíjalo podľa demokratických princípov, tolerancie a rovnakej šance pre všetkých. Táto konferencia prichádza s témou, ktorá v posledných 15 rokoch v Európe rezonuje oveľa výraznejšie, ako predtým, preto si zaslúži našu pozornosť, aby sa perzekúcie obyvateľov zraniteľných komunít neopakovali,“ zdôraznil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Odborná časť konferencie pozostáva z konzekutívnych blokov podľa oblastí konkrétnych aktivít a výstupov OBSE/ODIHR, medzi ktoré patrí bezpečnosť židovských komunít, vzdelávanie a podpora iniciatív na pripomínanie holokaustu, úloha médií a sociálnych médií, spolupráca s občianskou spoločnosťou a budovanie koalícií na podporu rozvoja pokojného spolunažívania komunít.

Na konferencii vystúpil okrem ministra zahraničných vecí hostiteľskej krajiny Miroslava Lajčáka, generálny tajomník OBSE Thomas Greminger, zástupcovia členských krajín OBSE, významní predstavitelia židovskej komunity z viacerých krajín a odborníci na antisemitizmus. Diskutujú napríklad o rôznych prístupoch v boji proti antisemitizmu a úlohe a zodpovednosti sociálnych sietí v tomto procese.