Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


15.11.2018

Medzinárodná vedecká konferencia Democratic Schools for All za účasti riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

Za účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu a súčasne národného experta SR pre vzdelávanie vo Výkonnom výbore Rady Európy pre vzdelávaciu politiku a prax (CDPPE) Ľudovíta Hajduka a európskych lídrov vo vzdelávaní otvorila nórska premiérka Erna Solbergová medzinárodnú vedeckú konferenciu Európskeho Wergeland Centra (The European Wergeland Centre) a Rady Európy (Council of Europe) Demokratické školy pre všetkých (Democratic Schools for All).

Rada Európy si vybrala hlavné mesto Nórska Oslo za miesto, kde si počas medzinárodnej vedeckej konferencie pripomína desiate výročie založenia Európskeho Centra Wergeland spustením celoeurópskej kampane "Sloboda slova, Bezpečné vzdelávanie – Demokratické školy pre všetkých" (FREE to SPEAK, SAFE to LEARN - Democratic Schools for All).

„Táto trojročná celoeurópska kampaň chce upriamiť pozornosť európskych krajín na osvedčené postupy škôl a hlas odborníkov v oblasti vzdelávania a študentov z celej Európy, aby poskytla inšpiratívnu odpoveď z praxe na aktuálne výzvy súčasnosti, ktoré stoja pred demokratickými spoločnosťami v dnešnej Európe,“ zhrnul význam kampane riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Desiate výročie konferencie pripomenula nórska predsedníčka vlády Erna Solbergová spolu s víťazkou súťaže o cenu globálneho učiteľa v roku 2018 Andriou Zafirakou. Delegátov medzinárodnej vedeckej konferencie pozdravil aj minister školstva a integrácie Jan Tore Sanner, generálny tajomník Rady Európy Thorbjørn Jagland, generálna riaditeľka pre demokraciu Snezana Samardžić-Marković a ministerka školstva a vedy Ukrajiny Liliia Hrynevych.

„Naša spoločnosť sa stáva stále viac roztrieštená. To je dôvod, prečo potrebujeme chrániť miesto, kde sa ľudia stretávajú, kde sa stretáva osvietenie, učebňa a učitelia, ktorí robia túto dôležitú prácu,” povedal na otvorení dnešného rokovania generálny tajomník Rady Európy Thorbjørn Jagland počas svojho vystúpenia.

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval v hlavnom meste Nórska s expertkami z Čiernej hory a Slovinska. Na pracovnom stretnutí dominovala výmena skúseností z oblasti vzdelávania žiakov v našej spoločnej histórii. Nevyhli sa však ani otázkam výchovy a vzdelávania mladej generácie v súčasnosti a budúcnosti, na ktorú sústreďujú hlavnú pozornosť organizátori konferencie aj spustenej kampane "Sloboda slova, Bezpečné vzdelávanie – Demokratické školy pre všetkých".


„Školy v Európe každodenne dokazujú, že jednou z najdôležitejších úloh vzdelávania je budovanie inkluzívnej a demokratickej spoločnosti rozvíjaním demokratickej angažovanosti a kompetencií mladých ľudí. Táto konferencia má za cieľ predstaviť ich dôležitú prácu, aby sme sa ňou mohli inšpirovať,“ potvrdila výkonná riaditeľka EWC Ana Perona-Fjeldstad.

Medzinárodná vedecká konferencia v Oslo pokračuje panelovou  prezentáciou kampane FREE to SPEAK, SAFE to LEARN - Democratic Schools for All a skupinovými workshopmi, kde delegáti   diskutujú o hlavných témach a výzvach kampane najmä vo vzťahu ku krajinám, v ktorých osobne pôsobia.