Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Aktívna účasť ŠPÚ na medzinárodnej konferencii „1918-2018: Premena nemčiny ako menšinového jazyka v českom školstve“

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Aktívna účasť ŠPÚ na medzinárodnej konferencii „1918-2018: Premena nemčiny ako menšinového jazyka v českom školstve“

„Dobrá nemčina pomáha aj na Slovensku mladým ľuďom pri hľadaní uplatnenia v praxi. Majú možnosť zamestnať sa v mnohých nemeckých a rakúskych firmách doma alebo v rámci obchodných stykov s Nemeckom a Rakúskom. Ľudia u nás čoraz viac chápu, že jazyky sú dôležité pre rozvoj ekonomiky a vďaka ovládaniu viacerých jazykov majú viac možností získať zaujímavú a dobre platenú prácu,“ zdôraznil význam znalosti cudzích jazykov riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk. Pripomenul tiež, že ŠPÚ podporuje výučbu viacerých cudzích jazykov, ako aj nemeckú menšinu na Slovensku.

„Vypracovali a realizovali sme viacero projektov, ktoré podporujú nemecký jazyk ako jazyk nemeckej národnostnej  menšiny. Spomeniem napríklad vzdelávací program pre prvý a druhý stupeň základnej školy, materiály pre vyučovanie nemčiny alebo projekt vzdelávania učiteľov nemčiny. V spolupráci s Goetheho inštitútom a Nadáciou Volkswagen Slovakia vypracoval ŠPÚ pracovné listy pre žiakov v rámci projektu Experimentovanie po  nemecky. Verím, že aj v budúcnosti budeme realizovať veľa projektov, ktoré budú podporovať nemecký jazyk,“ uzavrel riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpenie v pražskom Černínskom paláci, sídle Ministerstva zahraničných vecí ČR (MZV ČR).

Program medzinárodnej konferencie „1918-2018: Premena nemčiny ako menšinového jazyka v českom školstve“, ktorú zorganizovalo Zhromaždenie nemeckých spolkov v Českej republike v spolupráci s MŠMŠ ČR a MZV ČR, zamerali organizátori na retrospektívne zhodnotenie vývoja nemeckého jazyka ako vyučovacieho jazyka za uplynulých 100 rokov až k súčasnému stavu. Konferencia vo svojich záveroch dospela k realistickému výhľadu do budúcnosti s možnými prognózami a ďalším smerovaním nemčiny ako vyučovacieho jazyka v školstve.

K plastickému obrazu aktuálneho stavu vyučovania nemeckého jazyka prispela prezentácia Beaty Menzlovej z ŠPÚ. Na konferencii zhrnula dejiny karpatských Nemcov a ich jazyka a upozornila na postupný proces zániku mantáckej nemčiny („mantáčtiny“) v súčasnosti. B. Menzlová tiež informovala o Vzdelávacom programe pre nemecký jazyk a literatúru na Slovensku a z príkladov dobre praxe uviedla osvedčený projekt, na ktorom aj sama pracuje – Experimentovanie po nemecky.