Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kontinuálne vzdelávanie Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Kontinuálne vzdelávanie Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

Hlavný cieľ aktualizačného vzdelávania je prehĺbenie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov, ktoré sa viažu na témy z oblasti techniky v rámci vybraného obsahu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016).

Vzdelávanie, realizované prezenčnou formou v celkovom počte 40 hodín, bude pozostávať z teoretickej časti (10) hodín a praktickej časti (30) hodín.

Po úspešnom ukončení vzdelávania bude absolventom priznaných 10 kreditov.