Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Na konferenciu o metóde Jolly Phonics prišla na Slovensko aj jej autorka z Veľkej Británie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Na konferenciu o metóde Jolly Phonics prišla na Slovensko aj jej autorka z Veľkej Británie

Hlavným cieľom organizátorov konferencie, spoločnosti Education Initiative a OZ Jolly Phonics, bolo podporiť učiteľov a priaznivcov anglického jazyka v ich práci prostredníctvom stretnutia s autorkou vyučovacej metódy a zároveň odovzdať účastníkom programu prostredníctvom diskusie a jednotlivých workshopov odborné a praktické skúsenosti z vyučovania cudzích jazykov pod vedením medzinárodných a  slovenských lektorov.

Na medzinárodné podujatie, určené najmä učiteľom základných škôl, ktorí vyučujú žiakov angličtinu prostredníctvom rovnomennej metódy, pricestovali predovšetkým pedagógovia zo základných škôl zapojených do projektu experimentálneho overovania „Efektivita metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní“, ktorého garantom je ŠPÚ.

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk účastníkov konferencie informoval, že overovanie metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní pokračuje podľa plánovaného harmonogramu, takže onedlho by sa mala stať overenou metódou výučby anglického jazyka.

 „V septembri 2017 sa začala, aj u nás na Slovensku, realizácia projektu experimentálneho overovania Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní, ktorého odborným garantom je Štátny pedagogický ústav. V experimentálnom overovaní je zapojených 47 škôl zo všetkých krajov Slovenska. Cieľom projektu je experimentálne overiť úspešnosť metodiky na zvýšenie vzdelávacích výsledkov žiakov v anglickom jazyku v primárnom vzdelávaní vo všetkých kompetenciách – v čítaní s porozumením, počúvaní s porozumením, ústnom a písomnom prejave. Jolly Phonics má okrem pozitívneho vplyvu na deti aj podporný dopad na pedagógov, čo viete určite z vlastnej skúsenosti potvrdiť. Metodika je jasne postavená s presnými krokmi a štruktúrou hodiny, pozitívom je jednoduchosť a hravosť výučby bez zbytočného drilovania a memorovania. Ako garantovi nám záleží na kvalite prebiehajúceho experimentálneho overovania, preto sa snažíme o čo najväčšiu súčinnosť pri realizovaných činnostiach. Experimentálne školy majú úspešne za sebou prvý polrok overovania metódy Jolly Phonics, počas ktorého sa učitelia zúčastnili odborných tréningov, ktorých cieľom bola podpora v učení, uchopenie jednotlivých preberaných aktivít, metodická pomoc a usmernenie a plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk na konferencii Jolly Phonics v Liptovskom Mikuláši.

Realizátori experimentálneho overovania metódy Jolly Phonics dostali v súvislosti s konferenciou ďakovný list od ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, ktorá ocenila prínos vyučovacej metódy z hľadiska individuálneho prístupu k žiakom.

List scan: /images/zastita-ministerka.jpg

Viac informácií o projekte experimentálneho overovania Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní nájdete na webovej stránke ŠPÚ v sekcii  Vzdelávanie.