Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V Pálffyho paláci v Bratislave sa konala trojdňová vedecká konferencia k vzniku 1. ČSR

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


V Pálffyho paláci v Bratislave sa konala trojdňová vedecká konferencia k vzniku 1. ČSR

Témy prednášok na konferencii, ktorú zorganizoval Politologický ústav SAV v spolupráci s Ministerstvom školstva vedy a výskumu a športu SR, Štátnym pedagogickým ústavom a ďalšími inštitúciami a organizáciami na Slovensku, mapujú vývoj slovensko-českých vzťahov od roku 1918 až do 90.rokov dvadsiateho storočia.

„Široko koncipovaný výber tém, ktorý obsiahol obdobie od vývoja slovenskej politiky v roku 1918, cez rozpad rakúsko-uhorskej armády na území Slovenska v roku 1918, zhodnotenie podielu Slovákov v československých légiách a ich boja za spoločný štát Čechov a Slovákov, problematiku Martinskej deklarácie, hodnotenie rozvoja slovenskej kultúry a ekonomiky v rámci Československa a po roku 1945, pohľad na premeny života ľudí v slovenských regiónoch Turca, Oravy, Kysúc, Liptova, začleňovanie Podkarpatskej Rusi do nového štátu, cez obdobie SNP a obnovu Československa až po analýzu rokov po nežnej revolúcii v roku 1989, by mohol poskytnúť dosť obsiahly obraz o našich spoločných dejinách,“ zhodnotil konferenciu riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Prednášatelia prevažne z radov historikov a politológov zastupujú Ústav politických vied SAV,  Historický ústav SAV a Ústav štátu a práva SAV, Vojenský historický ústav v Bratislave, Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, Vojenský historický ústav v Bratislave, Filozofickú a Právnickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove, Fakultu medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe, Filozofický ústav AV ČR, Národné múzeum v Prahe ale aj Kysucké múzeum v Čadci, Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Štátny archív v Žiline.