Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V Dolnom Kubíne odovzdávali ocenenia učiteľom a pedagogickým zamestnancom za účasti ŠPÚ

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


V Dolnom Kubíne odovzdávali ocenenia učiteľom a pedagogickým zamestnancom za účasti ŠPÚ

Na slávnostnom podujatí, nad ktorým prebralo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odovzdala ocenenia ministerka Martina Lubyová spolu s prednostom Okresného úradu v Žiline Michalom Lavríkom. Ocenenia za dlhoročnú, obetavú, kreatívnu či inovatívnu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese si odniesli učitelia a pedagogickí zamestnanci materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl, stredných škôl a gymnázií zo Žilinského samosprávneho kraja.

„Podujatia, na ktorých preukážeme verejne vďačnosť učiteľom a pedagogickým zamestnancom za ich dlhoročnú statočnú odbornú, kreatívnu a inovatívnu prácu, je nielen určitým zadosťučinením za ich obetavosť ale aj povzbudením a motiváciou v ich ďalšej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania mladej generácie,“  riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.