Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Úspech projektu ŠPÚ v zahraničí na stránkach The European Wergeland Centre

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Úspech projektu ŠPÚ v zahraničí na stránkach The European Wergeland Centre

Hlavnými partnermi projektu sú Rada Európy a Európske Wergeland Centrum so sídlom v nórskom Osle a pod záštitou MŠVVaŠ SR.

V rámci Slovenskej akadémie ŠPÚ pripravil dva ročníky vzdelávania pod názvom Jesenná akadémia. V školskom roku 2016/17 sa konala akadémia „Inkluzívne školské prostredie pre všetkých", ktorá bola podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (Granty EHP a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike).Partnermi ŠPÚ boli ďalšie priamo riadené organizácie rezortu školstva MPC a NÚCEM a Nadácia otvorenej spoločnosti. Jesennú akadémiu „Demokratické školské prostredie pre všetkých“ v školskom roku 2017/18 realizuje ŠPÚ pre základné a stredné školy v spolupráci s Európskym Wergeland Centroma bude ukončená v júni tohto roka. Cieľom akadémie je posilniť kompetencie vedúcich pracovníkov škôl, učiteľov a ďalších odborníkov vo vzdelávaní v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva. Aktivity jesennej akadémie sú zároveň zamerané na podporu spolupráce a vzniku partnerstiev medzi školami.

„Akadémia je skvelou príležitosťou pre vedúcich zamestnancov škôl, učiteľov a organizácie občianskej spoločnosti, aby sa naučili používať praktické nástroje a stratégie na vytvorenie demokratického a inkluzívneho prostredia pre všetkých žiakov, pričom dôraz kladie na to, aby sa do tohto procesu zapojili všetci v škole,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

 C„Jesenná akadémia poskytuje školským tímom efektívne nástroje, ktoré sa dajú použiť nielen na vyučovaní a v rámci rôznych aktivít školy, ale aj pri samotnom formovaní orientácie školy na rozvoj demokratických kompetencií. Na základe analýzy potrieb a priorít škôl umožňuje školským tímom pripraviť akčný plán a implementovať ho do praxe školy,“  doplnil Ľ. Hajduk.

Aktivity ŠPÚ v Slovenskej republike v rámci medzinárodných projektov oceňuje nielen Európske Wergeland Centrum, ale aj Rada Európy, ktorá je partnerom v programoch miestneho rozvoja, znižovania chudoby a zvyšovania inklúzie Rómov v Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku.

„ŠPÚ úzko spolupracuje s nórskou organizáciou Európske Wergeland Centrum v oblasti realizácie vzdelávacích aktivít zameraných na ľudské práva a budovanie demokratického občianstva. Koncom marca, počas 9. zasadnutia Riadiaceho výboru pre vzdelávaciu politiku a prax (CDPPE) v Štrasburgu, sme sa dohodli s výkonnou riaditeľkou Európskeho Wergeland Centra Anou Peronou-Fjeldstad na ďalšej spolupráci v oblasti projektovania nového programu financovaného z nórskych grantov v rokoch 2018 až 2024 a o tomto konkrétnom projekte sme rokovali aj so zástupkyňou Rady Európy Katiou Dolgovou-Dreyer,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Viac informácií o projekte nájdete na webovom sídle ŠPÚ:

http://www.statpedu.sk/files/sk/vzdelavanie/vzdelavacie-aktivity/jesenna-akademia-2017-demokraticke-skolske-prostredie-vsetkych/jesenna-akademia_2017.pdf