Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zahraniční Slováci spolupracujúci s ŠPÚ prebrali z rúk ministerky školstva medailu sv. Gorazda

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Zahraniční Slováci spolupracujúci s ŠPÚ prebrali z rúk ministerky školstva medailu sv. Gorazda

PhDr. Anna Bocková, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá si prevzala Ďakovný list od ministerky školstva za dlhoročnú prácu v Slovenskej komisii Dejepisnej olympiády a mimoriadne výsledky v oblasti práce s talentovanou mládežou, je zároveň členkou Predmetovej komisie ŠPÚ pre dejepis.

„Sme radi, že ocenená doktorka Bocková, ako aj zahraniční Slováci Svetlana Zolňanová a Pavel Hlasznik, ktorí dostali vyznamenania za modernizáciu a rozvoj slovenského národnostného menšinového školstva a vzdelávacích a kultúrnych aktivít, sú zároveň členmi odbornej komisie ŠPÚ. Práca takýchto pedagógov, učiteľov je nezastupiteľná v školách a zároveň je prínosom pre skvalitnenie odbornej práce našej inštitúcie,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Na slávnostnom podujatí, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave, si prevzala Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy šesťdesiatka pedagógov pôsobiacich na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému od materských škôl až po vysoké školy. Viacerí z nich boli ocenení aj v súvislosti s významnými životnými jubileami a prof. Viliam Lauko získal Veľkú medailu svätého Gorazda in memoriam.
Ministerka Martina Lubyová vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. Zdôraznila tiež, že práve vzdelaní ľudia patria medzi najvýznamnejší kapitál Slovenska a preto je práca pedagógov nezastupiteľná. Pripomenula aj pripravované zmeny v školstve a nevyhnutnú spoluúčasť učiteľov pri zavádzaní týchto zmien do praxe.