Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

Výboru bola poskytnutá informácia z rokovania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zo dňa 14. decembra 2017. Počas rokovania sa výbor oboznámil s výsledkami monitoringu ľudských práv zameraného na prejavy extrémizmu v základných a stredných školách, ktorý bol realizovaný Centrom vedecko-technických informácií SR. Zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR poskytol výboru detailnú informáciu o členstve Slovenskej republiky v Rade OSN pre ľudské práva.