Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V ŠPÚ sa konalo stretnutie skupiny odborníkov s cieľom podporiť a zvýšiť úroveň komunikačných zručností detí a žiakov v rámci školského vzdelávania

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


V ŠPÚ sa konalo stretnutie skupiny odborníkov s cieľom podporiť a zvýšiť úroveň komunikačných zručností detí a žiakov v rámci školského vzdelávania

„Ako je známe, komunikačné zručnosti sú v súčasnej virtuálnej dobe veľmi dôležité, ovplyvňujú výsledok sociálneho kontaktu - osobného i pracovného, zlepšujú úspech vo vzdelávaní i uplatnenie sa v práci,“ uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Odborníci konštatovali, že formálne je požiadavka rozvíjania komunikačných zručností čiastočne začlenená v ŠVP v rámci vyučovacích predmetov a prierezových tém, najmä mediálnej výchovy a osobnostného a sociálneho rozvoja.  Prítomní sa zhodli v tom, že je potrebné pripraviť konkrétne kroky na väčšiu  a systematickejšiu podporu tzv. „komunikačnej výchovy“ priamo v školskej praxi. V diskusii bolo uvedených viacero možností, či už vypracovanie tém, štandardov cieleného voliteľného predmetu, vytvorenie metodického manuálu pre učiteľov pre jednotlivé stupne vzdelávania a s ohľadom na vek, respektíve vývinovú etapu. Okrem toho sa hovorilo aj o potrebe prípravy učiteľov v tejto oblasti  a možnostiach, ktoré už v súčasnosti existujú v rámci vysokoškolského vzdelávania, napr. odbory mediálna a masmediálna komunikácia. Na záver sa zúčastnení odborníci dohodli, že v tejto prvej etape sa zosumarizujú všetky podklady a existujúce zdroje.

„V druhej fáze posúdime sa rozhodneme pre ďalšie konkrétne kroky na intenzívnejšiu podporu zvýšenia komunikačných zručností našich žiakov, “ uzavrel riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.