Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Prvé zasadanie kolégia riaditeľa ŠPÚ najmä o Pláne hlavných úloh pre rok 2018

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Prvé zasadanie kolégia riaditeľa ŠPÚ najmä o Pláne hlavných úloh pre rok 2018

„Vzhľadom k tomu, že máme ambíciu, aby tento odborný časopis získal status medzinárodného odborného periodika, ustanovíme Pedagogickú radu, ktorá bude pozostávať s redakčnej rady a vedeckej rady s medzinárodným obsadením,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Kolégium sa zaoberalo aj problematikou odpočtu verejných financií za minulý rok, odporúčacích doložiek na učebnice a samostatných podložiek. V tejto súvislosti sa členovia kolégia zhodli na potrebe úpravy smernice pre recenzovanie odborných vzdelávacích materiálov podľa Európskeho referenčného rámca.