Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

Ďalším bodom programu bola Informácia o 39. GK UNESCO – príprava Memoranda o porozumení medzi MŠVVaŠ SR a UNESCO a Informácia o Memorande o spolupráci v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu medzi MŠVVaŠ SR a MŠMT ČR. Na najbližšom zasadaní Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania sa budú jeho členovia zaoberať plánom úloh na budúci kalendárny rok 2018.