Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V ŠPÚ sa konal workshop Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


V ŠPÚ sa konal workshop Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov

„Cieľom workshopu bolo zosumarizovať informácie o súčasnej situácii v oblasti výchovy a vzdelávania detí cudzincov v slovenskom školskom systéme, v oblasti vzdelávania učiteľov k inklúzii detí cudzincov a vzájomne si vymeniť príklady dobrej praxe medzi zúčastnenými organizáciami,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Okrem kľúčových prednášok odborníkov z troch krajín Európy - Eleny Gallovej Kriglerovej zo slovenského Centra pre výskum etnicity a kultúry o vzdelávaní migrantov, Evy Vincejovej z českého NIDV o systémovej podpore pedagogických zamestnancov vzdelávajúcich detí cudzincov a Daše Vargovej z ŠPÚ o vzdelávaní učiteľov k inklúzii detí cudzincov, rezonovali na workshope aj skúsenosti prizvaných hostí. O praktické skúsenosti sa s účastníkmi workshopu podelili cudzinci Ameer Mayyahi z Iraku a Zahra Sidiky z Afganistanu, ktorí dlhodobo žijú v Slovenskej republike.

Súčasťou workshopu boli aj praktické aktivity a ukážky, využiteľné vo výchovno-vzdelávacom procese a návšteva Základnej školy s materskou školou na Odborárskej ulici v Bratislave. Ako informovala koordinátorka medzinárodného projektu za Slovensko Denisa Ďuranová z ŠPÚ, ktorého odborní zamestnanci odborne zabezpečovali aktivitu v Bratislave, počas návštevy základnej školy sa mohli zástupcovia partnerských organizácií projektu Erasmus+ oboznámiť s prácou tejto základnej školy v oblasti inklúzie detí cudzincov, ako aj so systémom výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike. Takisto mali možnosť zúčastniť sa modelovej vyučovacej hodiny anglického jazyka v 3. ročníku ZŠ a zemepisu v 7. ročníku ZŠ postavenej na metodickom prístupe CLIL.