Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Ministerka školstva Martina Lubyová sa stretla s riaditeľom ŠPÚ Ľudovítom Hajdukom

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Ministerka školstva Martina Lubyová sa stretla s riaditeľom ŠPÚ Ľudovítom Hajdukom

„Predmetom rokovania boli aktuálne otázky, ktoré súvisia s problematikou základných, stredných i materských škôl vrátane vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením ako aj zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ informoval po skončení rokovania riaditeľ ŠPÚ Ľ.Hajduk.

Témami pracovného stretnutia bola aj problematika európskych projektov inklúzie a s nimi súvisiaceho trvalo udržateľného rozvoja, programy vzdelávania učiteľov. Riaditeľ ŠPÚ oboznámil ministerku s najbližšími plánovanými vzdelávacími aktivitami tejto priamo riadenej organizácie rezortu. Dohodli sa tiež na koordinácii ďalších spoločných zámerov a aktivít.