Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk otvoril nový školský rok 2017/2018 v Súkromnom bilingválnom gymnáziu Katkin park II v Košiciach

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk otvoril nový školský rok 2017/2018 v Súkromnom bilingválnom gymnáziu Katkin park II v Košiciach

Aplikovaná informatika nasleduje po úspešnom zavedení predmetu ekonómia ako povinného vyučovacieho predmetu v rámci UP gymnázia a experimentálnom overovaní  päťročného bilingválneho štúdia so zameraním na humanitné predmety. Súkromné gymnázium Katkin park v Košiciach má povesť školy, kde všetci študenti dostávajú priestor na sebarealizáciu. Možnosť využívať notebook na väčšine vyučovacích predmetov, čo je výsledkom projektu „S notebookom je všetko lepšie", povinná maturitná skúška z predmetu ekonomika v anglickom jazyku a zavedenie aplikovanej informatiky medzi gymnaziálne predmety, vytvárajú predpoklady pre úspešné štúdium a uplatnenie sa aj v zahraničí, čoho dokladom z minulosti sú napríklad štatistiky o absolventoch školy študujúcich a pracujúcich v zahraničí.