Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením a pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti vstúpili do platnosti 1. septembra 2017

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením a pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti vstúpili do platnosti 1. septembra 2017

V nových vzdelávacích programoch pre deti so zdravotným znevýhodnením nie sú nové požiadavky, týkajúce sa materiálno technického a personálneho vybavenia materských škôl. Sú porovnateľné s požiadavkami schválenými vo vzdelávacích programoch v roku 2009, došlo len k ich spresneniu.

„Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením sú pre materské školy pomôckou, ktorá im zjednoduší život pri vzdelávaní detí s rôznymi znevýhodneniami. Učitelia sa zamerajú v konkrétnom prípade len na jedno konkrétne z deviatich zdravotných znevýhodnení, pre ktoré je vypracovaný samostatný vzdelávací program. Spolu s aplikáciami, ktoré sú spracované tak zrozumiteľne, že im môže porozumieť aj laik, im to prácu s integrovanými deťmi neskomplikuje, ale uľahčí,“ zhodnotil vzdelávacie programy riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Ako sa nové vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením v predprimárnom vzdelávaní osvedčia v praxi, rezort školstva vyhodnotí na konci školského roka 2017/2018.

Od 1. septembra 2017 vstúpi do platnosti aj Vzdelávací program pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie a Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania pre primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie, nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie.