Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – pripravuje druhý ročník akadémie vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých sa uskutoční 18. – 21. októbra 2017 v Bratislave a je určená pre základné aj stredné školy na Slovensku.

Na jesennej akadémii budú školským tímom predstavené príklady implementácie zážitkového učenia na hodinách či zapojenia rodičov a žiakov do vytvárania demokratickej a priateľskej školskej klímy. Medzinárodný tím facilitátorov vychádza z individuálnych potrieb škôl a poskytuje im metodickú podporu pri príprave akčných plánov priamo na seminári aj po jeho absolvovaní. Školy, ktoré sa programu zúčastnili v roku 2016, ocenili predovšetkým možnosť podeliť sa o skúsenosti s inými školami, porovnať svoje spôsoby riešenia problematických situácií na škole, načerpať novú inšpiráciu a rozšíriť svoje zručnosti v oblasti medzipredmetového vzdelávania a výchovy k ľudským právam a demokratickému občianstvu.

Vzdelávanie je otvorené základným aj stredným školám, ktoré chcú rozvíjať demokratickú školskú klímu, aby tak podporili aktívny prístup žiakov k dianiu v spoločnosti, školám s rozličnými skúsenosťami v práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či so skúsenosťami s prejavmi sociálnej nerovnosti medzi žiakmi alebo xenofóbnymi a netolerantnými postojmi v školskom prostredí.

Základné a stredné školy sa môžu zúčastniť Jesennej akadémie 2017 ako školský tím, v ktorom budú zastúpení rôzni aktéri školy:

1. člen/ka tímu: vedenie školy (riaditeľ/ka , zástupca/zástupkyňa školy alebo predseda/predsedkyňa predmetovej komisie humanitných predmetov),

2. člen/ka tímu: učiteľ/ka (ľubovoľného vyučovacieho predmetu),

3. člen/ka tímu: a) člen/ka mimovládnej organizácie aktívnej v oblasti vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu,

Ak škola  nemá a neplánuje rozvinúť spoluprácu s MVO, môže byť týmto členom/kou tímu:

                          b) zástupca/kyňa rodičov žiakov školy,

                          c) zástupca/kyňa miestnej samosprávy,

                          d) učiteľ/ka ľubovoľného vyučovacieho predmetu.

Prihlášky vyplnené v anglickom alebo slovenskom jazyku môžu školské tímy zasielať v elektronickej podobe do 14. júla 2017koordinátorkám vzdelávania podľa pokynov v prihláške.  Počet zúčastnených škôl je obmedzený (max. 15 škôl), výber školského tímu na Jesennú akadémiu 2017 bude úspešným uchádzačom potvrdený emailom do 18. júla 2017.

Harmonogram termínov Jesennej akadémie 2017

Prihlasovanie škôl

do 14. júla 2017

Potvrdenie účasti na akadémii

do 18. júla 2017

Prípravná fáza – online

Predstavenie škôl a facilitátorov, oboznámenie sa s organizáciou akadémie a východiskovými materiálmi Rady Európy a EWC.

1. – 17. októbra 2017
Jesenná akadémia 2017 18. – 21. október 2017

Implementačná fáza – online

Metodická podpora facilitátormi pri plánovaní projektových aktivít a implementácii predstavených nástrojov do praxe školy.

Príprava akčných plánov školských projektov, realizácia projektových aktivít na školách.

november 2017

marec 201

 

Koordinátorky vzdelávania:

PhDr. Denisa Ďuranová: denisa.duranova@statpedu.sk

Mgr. Michaela Ujházyová, PhD.: michaela.ujhazyova@statpedu.sk

Jesenná akadémia_2017