Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

ŠPÚ je podľa tajomníka rezortu školstva vlajkovou loďou na ceste k zmenám

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


ŠPÚ je podľa tajomníka rezortu školstva vlajkovou loďou na ceste k zmenám

V odbornej časti konferencie hovorili vo svojich referátoch odborníci zo Slovenska, Českej republiky a Rakúska o aplikácii pozitívnej psychológie v škole, o retrospektíve i budúcnosti výchovného poradenstva a prevencie, o slovenských a českých skúsenostiach s metódou CLIL – integrovanou výučbou predmetu a cudzieho jazyka a o kreatívnom vyučovaní učiteľov v rakúsku a na Slovensku. Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk informoval najmä o výzvach pre ŠPÚ do najbližšej budúcnosti.

„Tou prvou výzvou je naštartovanie obsahových zmien v rámci kurikula týkajúceho sa MŠ, ZŠ i gymnázia ako aj všeobecno-vzdelávacej zložky v odbornom školstve tak, ako to naznačuje OECD, národné merania, ako je Monitor, ale i výsledky maturitných skúšok. Konferencia bola možnosťou zamyslieť sa nad aktuálnosťou hlavných cieľov ústavu, ktoré pretrvali do súčasnosti, zároveň však aj platformou pre predstavenie nových metodík, nových experimentálnych overovaní, ktorých je ŠPÚ garantom,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Súčasťou aktivít pri príležitosti 70. výročia ŠPÚ bolo obnovenie súťaže pedagogickej tvorivosti pre učiteľov. Predmetom súťaže bola tvorba metodických materiálov vhodných na vyučovanie, ukážky aktivít, pracovné listy, námety na aktivizáciu a motiváciu žiakov, reflexiu žiakov, objavné učenie sa, kooperatívne učenie, projektové učenie, problémové učenie, príbehy a podobne.

 Autori troch najlepších prác dnes mali možnosť prebrať si ocenenia priamo na bratislavskom Bôriku, kde sa medzinárodná konferencia konala.  

„Odozva bola veľká, takmer 20 prác bolo odbornou komisiou označených za špičkové. Všetky ich zverejníme na našom metodickom portáli," uviedol riaditeľ ŠPÚ.

Počas brífingu ako súčasti medzinárodnej konferencie ocenil prácu ŠPÚ štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) Peter Krajňák najmä v súvislosti s činnosťou predmetových komisií. ŠPÚ považuje za integrálnu súčasť slovenskej pedagogiky.

„Bez Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) nie je možné zlepšovať slovenské školstvo. Oceňujem na ňom, že sa v súčasnosti s potrebnou dynamikou snaží posúvať slovenské školstvo dopredu. V tomto zmysle je pre mňa spolu s Metodicko-pedagogickým centrom a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) vlajkovou loďou na ceste k zmenám v slovenskom školstve,“ uviedol štátny tajomník MŠVVŠ SR.